top of page

Avís legal

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l'entitat titular de domini web ca Cityzen Barcelona, amb domicili a aquests efectes a Carrer dels Mestres Casals i Martorell, 21, Barcelona 08003,número de NIF: E67099275. Correu electrònic de contacte: info@samabarcelona.com

2. Usuaris

L'accés i l'ús d'aquest portal de Sama Barcelona atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i ús, les condicions generals d'ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si s'escau resultin de compliment obligat.

3. Ús de www.samabarcelona.com

www.samabarcelona.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Sama Barcelona a què l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Sama Barcelona ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics Sama Barcelona, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-lo manipular els missatges. Sama Barcelona es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Sama Barcelona no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris mitjançant eines de participació.

 

4. Protecció de dades

Sama Barcelona compleix les directrius de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica i altres normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a info@samabarcelona.com, farà saber a l'usuari de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades a cada informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Sama Barcelona informa que dóna compliment a la llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Sama Barcelona per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa, titularitat de Sama Barcelona o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Sama Barcelona. L´usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Sama Barcelona.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

Sama Barcelona no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

Sama Barcelona es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

 

8. Enllaços

En cas que a www.samabarcelona.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, Sama Barcelona no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Sama Barcelona assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Generalitats

Sama Barcelona perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. Modificació de les presents condicions i durada

Sama Barcelona podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Sama Barcelona i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.

bottom of page