top of page

Política de privadesa

Responsable del tractament

Titular: Sama Barcelona a Cityzen Barcelona
NIF: E67099275
Domicili: c/. dels Mestres Casals i Martorell 21, 08003 – Barcelona
Correu electrònic:info@samabarcelona.com

 

Informació i consentiment

Sama Barcelona de conformitat amb el que disposa el reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes als seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present política de privadesa, ud. queda informat sobre la manera com Sama Barcelona recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.samabarcelona.com  (d'ara endavant, el “lloc web” ).

L'acceptació de la política de privacidad inclosa a cadascun dels formularis a través dels quals ud. voluntàriament ens ha facilitat les seves dades personals, implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades a aquesta.

Tractament de les dades personals. Finalitats

Us informem que les dades personals que vostè. voluntàriament ens faciliti mitjançant els corresponents formularis del lloc web, seran tractats amb absoluta confidencialitat per Sama Barcelona, i s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats que s'indiquin a la política de privadesa inclosa al corresponent formulari del lloc web, que haurà estat expressa i prèviament acceptada per ud.

Les dades personals sol·licitades als formularis accessibles des del lloc web de Sama Barcelona són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per poder complir amb les finalitats establertes allà. Per tant, si vostè. no ens els facilita o no es faciliten correctament, no podrem atendre aquestes finalitats.

En funció de les sol·licituds dels usuaris, les dades personals recollides seran tractades per Sama Barcelona únicament per a les finalitats següents:

 • Realització de gestions comercials i prestació de serveis oferts a través del lloc web i sol·licitats per l'usuari del lloc web, com ara la reserva de l'espai Sama Barcelona i d'espai de coworking.

 • Enviament de la de Sama Barcelona mitjançant qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic o similar, llevat que vostè. ens manifesteu el contrari, marcant la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recaptem les vostres dades personals.

 • Enviament d´informació d´activitats i de comunicacions comercials, informacions, promocions, ofertes Sama Barcelona notícies relatives a la comercialització de serveis de Sama Barcelona.

 • Gestió de les sol·licituds de contacte amb Sama Barcelona a través dels canals establerts a aquest efecte.

 • Notificació de canvis importants de la política de privadesa, l'avís legal o la política de cookies.

 

No tractarem les vostres dades personals per a finalitats diferents de les exposades anteriorment, llevat que això sigui per una obligació legal o requeriment judicial.

Temps de conservació de les vostres dades personals

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per als quals van ser recollides o registrades als nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerciti el seu dret d'oposició o limitació al tractament. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma legal que habiliti per a la seva conservació.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades personals és el seu consentiment, atorgat per dur a terme les finalitats descrites anteriorment, que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació de serveis de Sama Barcelona.

Drets dels interessats

Com a usuari interessat, ud. pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant de Sama Barcelona, adreçant-se per escrit a Sama Barcelona, domiciliada al c/ dels Mestres Casals i Martorell, 21, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a info@samabarcelona.com,_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_indicant en ambdós casos lassumpte: “protecció de dades”.

Drets
 • Dret d'accés: permet a l'interessat obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal objecte de tractament.

 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades quan -entre altres motius- les mateixes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o resultin ser inadequats o excessius.

 • Dret d'oposició: dret de l'interessat perquè no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en aquest tractament.

 • Limitació del tractament: permet a l'interessat limitar el tractament de les seves dades personals, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • és el dret que té l'interessat perquè se li facilitin les dades que són objecte de tractament en un format estructurat, amb l'objectiu que aquest se les pugui transmetre a un altre responsable sense impediment.
   

Com a usuari, ud. té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat amb anterioritat a la retirada del consentiment per part de ud. té el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (agència espanyola de protecció de dades).

 

Obtenció de la informació

Sama Barcelona obté la informació relativa a les vostres dades personals mitjançant els diferents formularis de subscripció que apareixen al lloc web de Sama Barcelona.

Sama Barcelona recull la informació mínima i indispensable en relació amb les finalitats -voluntàriament acceptades per ut.- per a les quals es tractaran les vostres dades personals.

Mesures de seguretat

Les dades personals que ens faciliti seran tractades en tot moment de manera absolutament confidencial.

 

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari haurà d'emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes Sama Barcelona actualitzades.

Si l'usuari és menor d'edat, es requereix que tingui el consentiment previ dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals als formularis de la present web o als formularis de taquilles.

Si ens heu facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió en els nostres fitxers, haver-li informat Sama Barcelona sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Canvis en aquesta política de privadesa

Sama Barcelona podrà modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En cas que realitzem canvis materials en aquesta política de privadesa, us informarem degudament, per exemple, mostrant un avís destacat dins del lloc web o enviant-li un correu electrònic.

Data de la darrera actualització d'aquesta política de privadesa: 16 de juliol de 2018.

bottom of page